Nalézáme inovativní řešení, která přinášejí výrazné úspory našim zákazníkům a zajišťujeme komplexní služby při vlastní realizaci projektů.

Komplexní návrh a zavedení systému.

 • Analýza stávajícího systému
 • Návrh inovací na principech oběhového hospodářství
 • Výběr optimální varianty a posouzení různých scénářů
 • Oživení a realizace inovovaného systému environmentálně, ekonomicky i sociálně udržitelně

Motivační systémy v třídění odpadů

 • Navrhneme ideální systém dle specifik Vaší obce

Víme, že finanční motivace není jediná motivace

Máme s tvorbou a provozem bohaté zkušenosti

Nejsme dodavatel žádného partikulárního řešení

Propagace a komunikace

 • Komunikační kampaně při změnách systému
 • „Udržovací“ kampaň pro neustále lepší výsledky systému
 • Corporate identity na klíč (www, sociální sítě, dny země, atd..)

Stavby v odpadovém hospodářství

 • Sběrné dvory
 • Třídírny
 • Logistické systémy

Navrhneme, najdeme financování, doporučíme technologii, uvedeme do provozu, zajistíme vydání

všech souhlasů a povolení

Tuny bohatých zkušeností z praxe

Činnost odpadového hospodáře

 • Kompletní outsourcing
 • Výběr a kontrola dodavatelů
 • Hlášení ISPOP
 • Hlášení EKO-KOM
 • Zastupování a jednání s orgány státní správy 

Specializujeme se na projekty v odpadovém hospodářství.

 • Studie proveditelnosti
 • Projekt a projektová dokumentace
 • Žádost o dotaci včetně příloh a analýz
 • Komunikace se SFŽP včetně ZVA
 • Monitoring v době udržitelnosti
 • Výběrové řízení na dodavatele
 • Uvedení do provozu

Poradíme zkrátka komplet. Jen řekněte, co chcete. Navrhneme, spočítáme, naprojektujeme,

povolíme, uvedeme do provozu.

Specializujeme se na zadávání zakázek v odpadovém hospodářství.

 • Přesný popis systému a zadávací dokumentace
 • Osobní účast na jednáních
 • Veškeré formální náležitosti dle zákona o veřejných zakázkách
 • Součinnost při uzavření smlouvy

Veřejné zakázky máme zkrátka v malíčku. Věcný i formální obsah.

Poradíme zkrátka komplet. Jen řekněte, co chcete. Navrhneme, spočítáme, naprojektujeme, povolíme, uvedeme do provozu.