Zavádíme principy cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) do běžné praxe. Strategií oběhového hospodářství je vytvoření funkčních vztahů mezi přírodou a člověkem uzavřením toků materiálů v cyklu. Cílem je výrobek s ukončenou životností přeměnit na surovinu, nikoliv odpad.

mají zkušenosti ze společností, které nakládají s odpady, disponují ucelenou znalostí stávajícího systému a to jim umožňuje navrhovat funkční zlepšení, které vedou k zavedení oběhového hospodářství v obcích nebo firmách.

Zajišťujeme komplexní služby pro naše zákazníky od návrhu řešení, přes zajištění financování, výběr dodavatele až po uvedení do provozu.

Pro váš optimální systém, máme jasnou strategii: ekologie, nákladová efektivita a sociální odpovědnost musí být vždy v souladu.

Tomáš vystudoval odpadové hospodářství a management techni ky na MENDELU, MBA na VUT. Během studií se věnoval potenciálu a ekonomice obnovitelných zdrojů energie. V letech 2009 až 2015 pracoval jako ředitel společnosti, která se věnovala svozu a nakládání s odpady na Mikulovsku. Zavedl zde inovativní systém svozu tříděných odpadů stojících na principech oběhového hospodářství. To jej přivedlo do společnosti ASHPA. Je zběsilým vizionářem, což je zárukou nadčasovosti systémů, které ASHPA navrhuje a uvádí v život.

Daniela vystudovala Obecnou biologii a Chemii životního prostředí na Masarykově univerzitě v Brně. Již během studia se věnovala dotačnímu managementu u environmentálně zaměřených projektů – Monairnet, Needlenet. V roce 2014 začala pracovat ve společnosti, která se věnovala svozu a nakládání s odpady na Mikulovsku a zavedla inovativní systém svozu tříděných odpadů na. Všechny předchozí zkušenosti ji zavedli až k principům oběhového hospodářství a do společnosti ASHPA. Je pro ni typický smysl pro pořádek a organizaci, což je důležitá vlastnost zejména při řízení evropských projektů.

Zajišťujeme komplexní služby pro naše zákazníky od návrhu řešení, přes zajištění financování, výběr dodavatele až po uvedení do provozu.